Werkgroep Symbolisch bloemschikken

Contact: Gerda Rijkenbarg – gerda.rijkenbarg@pknruurlobarchem.nl – 06 – 57 06 54 38

Deze werkgroep maakt met veel plezier en betrokkenheid bloemstukken met een symboliek die past bij de lezingen in de betreffende kerkdienst. We volgen hiervoor de lezingen van het oecumenisch jaarrooster.

De bloemstukken maken we bijvoorbeeld voor de doopdiensten, de 40-dagentijd, Pasen en Pinksteren, Eeuwigheidszondag, de Advents- en Kersttijd en de diensten rondom Oud en Nieuw.

Prachtige bloemschikking voor de dankdag (2022)