Taakgroep Vieren

Als gemeente willen we bij elkaar komen om de ontmoeting met elkaar en met de Eeuwige te vieren. Dat willen we doen op een eigentijdse manier, in aansluiting bij de traditie, maar ook open voor nieuwe vormen.

Belangrijke aandachtspunten zijn dan ook vorm en de inhoud van de vieringen in onze gemeente. Naast het inhoudelijk nadenken over de betekenis en vormgeving van de liturgie, willen we gemeenteleden bij ons werk betrekken en medewerking verlenen aan de voorbereiding van bijzondere diensten en andere vormen van vieren. Zo willen we een betrokken gemeente zijn en blijven.

Vieren mag zich niet beperken tot onze kerkelijke gemeente. De samenwerking met de rooms-katholieke parochie krijgt vorm en inhoud in de Raad van Kerken.

Werkgroep Eredienst

Contact: Corinne Middelplaats
corinne.middelplaats@pknruurlobarchem.nl
06 – 37 19 85 38

We zien de eredienst als ontmoetingspunt, ofwel een warm kloppend hart van de kerkelijke gemeente.
Lees meer…

Raad van Kerken

Contact: Doortje Vreman
doortje.vreman@pknruurlobarchem.nl
0573 – 460800

In de Raad van Kerken krijgt de samenwerking tussen onze gemeente en de RK parochie gestalte.
Lees meer…

Symbolisch bloemschikken

Contact: Gerda Rijkenbarg
gerda.rijkenbarg@pknruurlobarchem.nl
06 – 57 06 54 38

Bloemen spreken hun eigen taal. Het bloemstuk in de kerk is een symbolische vertaling van het thema en de lezingen van de kerkdienst.
Lees meer….

Cantorij

Contact: Els Braakman
els.braakman@pknruurlobarchem.nl
06 – 51 74 94 31

In nauw overleg tussen voorganger en cantor wordt de liturgie van een dienst samengesteld. De liederen van de cantorij dragen bij aan de beleving van een dienst.
Lees meer….

Werkgroep Dialect

Contact: Rita van den Berg
rita.vandenberg@pknruurlobarchem.nl
06 – 12 55 56 06

Bi’j karkdeenste in de Achterhookse spraoke wordt vake op emarkt dat alles völle dichterbi’j kump en dat het neet meer zo hoogdravend of verheven klunk.
Lees meer…

Elke zondag een predikant, organist en lector

Omdat onze predikant niet elke zondag voorgaat, doen we een beroep op predikanten van elders. Arie van den Dries onderhoudt daarvoor de contacten en zorgt ervoor dat er elke zondag een predikant is.
De organist is onmisbaar in een kerkdienst. Gerrie van der Horst vertegenwoordigt de organisten in de Taakgroep Vieren.
In elke dienst wordt een schriftlezing verzorgd door een lector. Albert Oolhorst is de contactpersoon voor de lectoren.

Contacten:
Arie van de Dries – arie.vandendries@pknruurlobarchem.nl – 06-83 59 36 09
Gerrie van der Horst – gerrie.vanderhorst@pknruurlobarchem.nl – 06 – 39 85 39 19
Albert Oolhorst – albert.oolhorst@pknruurlobarchem.nl – 0573 – 452394

Leden van de taakgroep Vieren