Taakgroep Pastoraat

Pastoraat is één van de kerntaken van de kerk. Het is met aandacht en zorg meeleven met mensen vanuit een gedeelde inspiratie van geloof, hoop en liefde. Elkaar hulp bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.

Pastoraat is niet alleen een verantwoordelijkheid en taak van de predikant en ouderlingen, maar van de hele gemeente. Wij worden opgeroepen tot ‘omzien naar elkaar’ (onderling pastoraat) in de eigen omgeving. Met een open oog en een luisterend oor voor wie dat nodig heeft of wenst, voor mensen binnen onze eigen geloofsgemeenschap én daarbuiten.

De predikant, pastoraal ouderlingen en coördinatoren van de vijf pastorale teams vormen samen de Taakgroep Pastoraat. Zij komen drie keer per jaar bij elkaar voor toerusting, om beleidsmatig het geheel van het pastorale werk te bespreken, ervaringen uit te wisselen en de verschillende pastorale werkzaamheden af te stemmen.

Leden van de taakgroep Pastoraat

Contact met het pastorale team

Als je behoefte hebt aan pastoraal contact of een bezoek van de predikant of een pastoraal ouderling, dan horen wij dat graag. Ook wanneer je iemand kent die aangeeft daar behoefte aan te hebben.

Contact met de predikant:
ds. Anneke de Hoop – anneke.dehoop@pknruurlobarchem.nl – 06 – 23 25 97 55
(werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)

Contact met een ouderling:
Gerrie van der Horst – gerrie.vanderhorst@pknruurlobarchem.nl – 0573 – 452394

Spreek bij geen gehoor s.v.p. je naam in op de voicemail als je wilt worden teruggebeld.

Bloemen uit de kerk

Contact: Christine Scholten – christine.scholten@pknruurlobarchem.nl – 0573 – 491494

Ken je iemand die een steuntje in de rug nodig heeft in de vorm van een bloemetje of kaart?
Lees meer…

Felicitatiedienst 80+

Contacten:
Jannie Spronk – jannie.spronk@pknruurlobarchem.nl – 06 – 12 11 31 25
Hanneke Weernink – hanneke.weernink@pknruurlobarchem.nl – 0573 – 452468

De Felicitatiedienst zorgt voor de bezoeken aan gemeenteleden van 80 jaar en ouder rond hun verjaardag.
Lees meer…

Verwelkoming nieuwe gemeenteleden

Coördinator: Gerdien Stam – gerdien.stam@pknruurlobarchem.nl – 0573 – 462172

Welkom in onze gemeente!
Lees meer…

Uitvaarten

Coördinator:
Hanneke Weernink – hanneke.weernink@pknruurlobarchem.nl – 06 – 23 25 97 55

Eens komt er een moment dat je afscheid moet nemen van iemand die je lief is.
Lees meer…

Gebedsgroep

Contact: Joke Winkelhorst – jokewhorst@gmail.com – 0573 – 454211

Eén keer in de veertien dagen komen we bij elkaar om samen te bidden.
Lees meer…

Koffieochtend

Contact:
Gerrie van der Horst – gerrie.vanderhorst@pknruurlobarchem.nl – 0573 – 452394

Iedere derde woensdagochtend van de maand is er koffieochtend in De Sprankel.
Lees meer…

Samen mandala’s maken tijdens de koffieochtend

Samen eten onder Het Brede Dak

Contact en aanmelden:
Anny Strijker – 06 – 41 56 98 58  óf
Gerrie van der Horst – 06 – 39 85 39 19

Vind je het gezellig om samen met anderen te eten, dan ben je iedere maand welkom in gemeentecentrum De Sprankel.
Lees meer…

Een gezamenlijke maaltijd onder “Het Brede Dak”