Taakgroep Pastoraat

Pastoraat is één van de kerntaken van de kerk. Het is met aandacht en zorg meeleven met mensen vanuit een gedeelde inspiratie van geloof, hoop en liefde. Elkaar hulp bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.

Pastoraat is niet alleen een verantwoordelijkheid en taak van de predikant en ouderlingen, maar van de hele gemeente. Wij worden opgeroepen tot ‘omzien naar elkaar’ (onderling pastoraat) in de eigen omgeving. Met een open oog en een luisterend oor voor wie dat nodig heeft of wenst, voor mensen binnen onze eigen geloofsgemeenschap én daarbuiten.

De predikant, pastoraal ouderlingen en coördinatoren van de vijf pastorale teams vormen samen de Taakgroep Pastoraat. Zij komen drie keer per jaar bij elkaar voor toerusting, om beleidsmatig het geheel van het pastorale werk te bespreken, ervaringen uit te wisselen en de verschillende pastorale werkzaamheden af te stemmen.

Leden van de taakgroep Pastoraat

Contact met het pastorale team

Als je behoefte hebt aan pastoraal contact of een bezoek van de predikant of een pastoraal ouderling, dan horen wij dat graag. Ook wanneer je iemand kent die aangeeft daar behoefte aan te hebben.

Contact met de predikant:
ds. Anneke de Hoop – anneke.dehoop@pknruurlobarchem.nl – 06 – 23 25 97 55
(werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag)

Contact met een ouderling:
Gerrie van der Horst – gerrie.vanderhorst@pknruurlobarchem.nl – 0573 – 452394

Spreek bij geen gehoor s.v.p. je naam in op de voicemail als je wilt worden teruggebeld.

Bloemen uit de kerk

Contact: Christine Scholten – christine.scholten@pknruurlobarchem.nl – 0573 – 491494

Ken je iemand die een steuntje in de rug nodig heeft in de vorm van een bloemetje of kaart of in aanmerking komt voor de zondagse bloemen uit de kerk als groet en teken van medeleven? Laat het ons weten!

De bloemen worden elke zondag verzorgd door gemeenteleden. Zij bestellen voor een vast bedrag een boeket bij de bloemist of maken een boeket uit eigen tuin.
Wil je ook bloemen aanbieden? Stuur dan een e-mail naar Jeannette van der Heij (jevdheij@concepts.nl). Zij laat dan weten wanneer je aan de beurt bent.

Bezoekteam Felicitatiedienst, 80+

Contacten:
Jannie Spronk – jannie.spronk@pknruurlobarchem.nl – 06 – 12 11 31 25
Hanneke Weernink – hanneke.weernink@pknruurlobarchem.nl – 0573 – 452468

Het team van de Felicitatiedienst zorgt voor de bezoeken aan gemeenteleden van 80 jaar en ouder rond hun verjaardag. De bezoekmedewerkers zijn tevens de ‘ogen en oren’ voor het wel en wee van deze 80-plus gemeenteleden. Zij bezoeken hen vaker in het jaar of houden contact via de telefoon.
Gemeenteleden krijgen t.g.v. hun huwelijksjubileum van 40 en 50 jaar bezoek van een ouderling. De predikant bezoekt de gemeenteleden bij hun huwelijksjubileum van 60 jaar of meer.

Verwelkoming nieuwe gemeenteleden

Coördinator: Gerdien Stam – gerdien.stam@pknruurlobarchem.nl – 0573 – 462172

Welkom in onze gemeente!
Als nieuw gemeentelid ontvang je via het Kerkelijk Bureau een welkomstbrief. Tijdens een kennismakingsbezoek heten we je met een attentie van de kerk persoonlijk welkom in onze gemeente.
Tevens organiseren wij één keer per jaar een bijeenkomst voor onze nieuwe gemeenteleden om kennis te maken met elkaar en de predikant.

Team Uitvaarten

Coördinator: Hanneke Weernink – hanneke.weernink@pknruurlobarchem.nl – 06 – 23 25 97 55

Eens komt er een moment dat je afscheid moet nemen van iemand die je lief is. Dan komt al snel de vraag hoe dit vorm te geven.
Bij een afscheid en uitvaart kunnen woorden, liederen en rituelen steun en troost bieden. Het uitvaartteam bestaat uit de predikant en twee daartoe opgeleide gemeenteleden. Zij hebben veel ervaring met het begeleiden van families en vrienden die zoeken naar een passende vorm van afscheid. Zij doen dit op een bescheiden manier, waarbij veel ruimte is voor een persoonlijke invulling.
Wanneer je na een overlijden voor de uitvaart een beroep wilt doen op een lid van het uitvaartteam, kun je contact opnemen met coördinator Hanneke Weernink.

Koffieochtend

Contact: Gerrie van der Horst – gerrie.vanderhorst@pknruurlobarchem.nl –
0573 – 452394

Iedere derde woensdagochtend van de maand is er koffieochtend in De Sprankel.
Een moment om elkaar te ontmoeten. Vanaf 10.00 uur ben je welkom.
We drinken samen koffie en er is een activiteit, zoals zingen, bloemschikken, een lezing over schilderijen, enz.
Dit wordt voorbereid door Gerrie van der Horst, Janke Meeske en Gerdien Stam.

Samen mandala’s maken tijdens de koffieochtend

Gebedsgroep

Contact: Joke Winkelhorst – jokewhorst@gmail.com – 0573 – 454211

Eén keer in de veertien dagen, op maandagochtend, komen we bij elkaar om samen te bidden. We drinken eerst koffie of thee en lezen uit de Bijbel en bidden dan voor wat ons bezighoudt. Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen of mee te luisteren. Wil je meer informatie? Bel Joke Winkelhorst.

Samen eten onder Het Brede Dak

Contact en aanmelden:
Anny Strijker – 06 – 41 56 98 58  óf
Gerrie van der Horst – 06 – 39 85 39 19

Vind je het gezellig om samen met anderen te eten, dan ben je iedere maand welkom in gemeentecentrum De Sprankel. Voor een gezamenlijke Brede Dak maaltijd, georganiseerd door vrijwilligers van de beide kerken in Ruurlo. Op iedere eerste donderdag van de maand.
Vanaf 17.00 uur word je ontvangen met een drankje. Rond 17.30 uur ga je aan tafel. Iedere maaltijd wordt afgesloten met een kopje koffie of thee. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Iedereen is welkom bij de maaltijd, oud of jong, wel of geen lid van de kerk.

Een gezamenlijke maaltijd onder “Het Brede Dak”