Gebedsgroep

Contact: Joke Winkelhorst – jokewhorst@gmail.com – 0573 – 454211

Eén keer in de veertien dagen, op maandagochtend, komen we bij elkaar om samen te bidden. We drinken eerst koffie of thee en lezen uit de Bijbel en bidden dan voor wat ons bezighoudt. Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen of mee te luisteren. Wil je meer informatie? Bel Joke Winkelhorst.