Dorpskerk

Onze gemeente wil een open huis voor velen zijn. Wij zijn actief betrokken bij de dorpsgemeenschappen waarvan wij deel uitmaken. De Dorpskerk is daarbij van symbolische en praktische betekenis. Zij staat midden in Ruurlo. De deuren staan steeds vaker open.

Kerken werden en worden gebouwd voor de eredienst. Dat geldt ook voor de Dorpskerk. De eredienst is nog steeds belangrijk, maar daarnaast zijn we op zoek naar nieuwe vormen om samen te geloven. Ook willen we dat onze kerk nog meer als ‘kerk van het dorp’, als ontmoetingsplaats, wordt beleefd.

Vanuit die gedachte onderging in 2018 het interieur van de Dorpskerk een ware gedaanteverandering. Met respect voor het verleden creëerden we een kerk voor de toekomst met veel mogelijkheden voor gebruik.

Herinrichting 2018
De Dorpskerk kreeg een flexibele indeling en meer mogelijkheden voor gebruik, zowel kerkelijk als niet-kerkelijk.

De oplopende banken in de noordbeuk maakten plaats voor een keuken, garderobe, toiletten, berging en een grote ontmoetingsruimte die veel gebruiksmogelijkheden biedt. Bovendien kwam er een – deels verrijdbare – tribune.

De preekstoel werd buiten gebruik gesteld. Er kwam een liturgisch centrum met daaromheen – min of meer in cirkelvorm – de stoelen. Daardoor ontstaat een intiemere beleving; er is meer visueel contact tussen predikant en kerkgangers en kerkgangers onderling.

Lees meer over de geschiedenis.

Verhuur Dorpskerk
Contact: Joke van der Linden – E: dorpskerk@pknruurlobarchem.nl
– T: 0573 221997

De Dorpskerk biedt de sfeer en de entourage van een modern kerkgebouw van meer dan 700 jaar oud, dat een bijeenkomst of activiteit tot een bijzondere ervaring maakt.
De kerk is een unieke locatie voor bijvoorbeeld een jaar- of ledenvergadering, concert, informatiebijeenkomst of trouwerij.

Er kan veel in de Dorpskerk! Lees meer

Uitvoering van het Oost-Nederlands Kamerkoor in de vernieuwde kerk