Organisatie

Een betrokken gemeente

In de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem hebben wij gekozen voor een organisatievorm waarbij zoveel mogelijk gemeenteleden worden betrokken bij wat er in de gemeente gebeurt.

Wij werken volgens het model van een kleine kerkenraad voor de hoofdlijnen van beleid en zeven taakgroepen die met een hoge mate van zelfstandigheid werken aan de uitvoering. In elke taakgroep heeft een lid van de kerkenraad zitting om daarmee de uitwisseling van informatie tussen de taakgroepen en de kerkenraad zeker te stellen.

Eén keer per jaar komen alle leden van de taakgroepen samen met de kerkenraad om verslag te doen van de werkzaamheden (elke taakgroep maakt een jaarverslag) en bij te praten over hoe we uitvoering willen geven aan de visie en het beleidsplan van de gemeente.

Kerkenraad

Wij hebben gekozen voor een organisatievorm waarbij zoveel mogelijk gemeenteleden worden betrokken bij wat er in de gemeente gebeurt.
Een kleine kerkenraad is verantwoordelijk voor de hoofdlijnen van beleid en zeven taakgroepen werken met een hoge mate van zelfstandigheid aan de uitvoering.
Lees meer…

De zeven taakgroepen

 • Taakgroep Vieren
  De vorm en de inhoud van de vieringen in onze gemeente hebben onze aandacht. We beraden ons op de betekenis en vormgeving van de liturgie en betrekken gemeenteleden bij de kerkdiensten.
  Meer…
 • Taakgroep Pastoraat
  We geven aandacht aan wie dat nodig heeft vanwege leeftijd, ziekte, rouw of andere zorgen.
  Meer…
 • Taakgroep Financiën en Beheer
  Beter bekend als het College van Kerkrentmeesters.
  We zorgen ervoor dat gebouwen goed worden beheerd en de begroting wordt gerespecteerd.
  Meer…
 • Taakgroep Diaconie
  Ook wel bekend als ‘de diaconie’.
  Zorg voor de naaste, dichtbij en veraf.
  Meer…
 • Taakgroep Vorming en Toerusting
  Wij stimuleren ontmoetingen en gesprekken over wat ons bezig houdt in kerk en maatschappij.
  Meer…
 • Taakgroep Jeugd
  Jongeren worden vanuit hun belevingswereld betrokken bij kerk en geloof.
  Meer…
 • Taakgroep Communicatie
  Door heldere communicatie en informatie willen wij gemeenteleden en anderen betrekken bij het werk van de kerk.
  Meer…

Werkgroepen

De werkzaamheden binnen een taakgroep kunnen best wel omvangrijk en divers zijn. Daarom zijn er binnen verschillende taakgroepen zogenaamde ‘werkgroepen’ gevormd. Voorheen werden dat ook wel commissies genoemd. Denk bijvoorbeeld aan de werkgroep ‘symbolisch bloemstukken’ die binnen de taakgroep Vieren valt. Of denk aan de werkgroep ‘kerkbalans’ die valt binnen de taakgroep Financiën en Beheer.
Bij de beschrijving van een taakgroep wordt verder uitgewerkt welke werkgroepen onder haar takenpakket vallen.

…en véél andere vrijwilligers

Naast de vrijwilligers die zich inzetten voor de taakgroepen,  hebben we nog véél meer vrijwilligers die betrokken zijn bij onze gemeente.
Hoe zou bijvoorbeeld ons kerkblad “Op Weg” bij de leden moeten komen zonder onze vele bezorgers?
Hoe zouden we onze Actie Kerkbalans kunnen organiseren zonder onze vele ‘lopers’?
Hoe zouden de struiken en heggen bij De Sprankel er zo netjes verzorgd uit kunnen zien zonder inzet van onze tuinploeg?

De helpende handen van onze vrijwilligers!

Enzovoort, enzovoort.
We zijn daarom bijzonder blij met de inzet van in totaal meer dan 170 vrijwilligers!