Taakgroep Financiën en Beheer

De taakgroep Financiën en Beheer heeft een breed takenpakket en bestaat uit ouderling-kerkrentmeesters en ‘gewone’ kerkrentmeesters. Als ouderling-kerkrentmeester ben je ook bevestigd als ouderling en daarmee lid van de kerkenraad.
Deze taakgroep is ook wel bekend als het ‘College van Kerkrentmeesters’ (CvK).

Er zijn mensen die denken dat we ervoor zorgen dat de kerkdeuren elke zondag open kunnen en zorgen dat de Actie Kerkbalans elk jaar doorgaat. Dat klopt, dat doen we ook. Maar we doen veel meer.
Kort gezegd zijn de kerkrentmeesters verantwoordelijk voor onderstaande aandachtsgebieden.

Gebouwen en gronden

Onze gemeente beschikt over enkele gebouwen (Dorpskerk, gemeentelijk centrum De Sprankel en een pastorie) en wat landbouwgronden.
De taakgroep heeft de zorg en verantwoordelijkheid voor deze gebouwen en andere onroerende zaken van de gemeente. Kerkrentmeesters moeten ervoor zorgen dat de gebouwen en ruimtes passen bij de behoefte van de gemeente.
Lees meer…

Mensen

Gemeenteleden, predikant en andere beroepskrachten en vrijwilligers werken samen aan ‘gemeente-zijn’. De kerkrentmeesters zorgen ervoor dat er voldoende mensen en middelen op de juiste plaatsen en tijden zijn. Er is oprechte aandacht voor mensen, betaald of als vrijwilliger.
Lees meer…

Financiën

Om de kerk als organisatie met betaalde mensen en met gebouwen in beheer te kunnen laten functioneren, is geld nodig. Een kerntaak van het college van kerkrentmeesters is dan ook geldwerving en financieel beheer.
Onder geldwerving wordt het houden van collectes tijdens de kerkdiensten verstaan, maar natuurlijk ook onze Actie Kerkbalans.
Bij het financieel beheer hoort uiteraard het opstellen van een begroting en jaarrekening, de ANBI-publicatie en het maken van een meerjarenraming.
Lees meer…

Ondersteunende diensten

Om het werk in de kerk in goede banen te leiden, is een goede interne organisatie noodzakelijk. Kerkrentmeesters hebben een belangrijke rol in het organiseren van bijvoorbeeld (leden)administratie, ICT, verzekeringen, archief en communicatiemiddelen. Uiteraard doen ze dit in overleg met de mensen die ermee moeten werken.
Lees meer…

Leden van de taakgroep Financiën en Beheer v.l.n.r. Gerrie te Winkel, Arthur Peppinck, Elly Matthijsse, Johan Koeslag, Andries Stam, Herman van den Berg