Financiën

Onze taakgroep beheert het vermogen van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem, bestaande uit onroerend goed, grond en liquiditeiten.

Wij ontvangen de jaarlijkse begrotingen van alle andere taakgroepen en verwerken deze in de jaarlijkse algemene begroting. De jaarrekening is ook onze verantwoordelijkheid.

Actie Kerkbalans

Jaarlijks organiseren wij, zoals in vele kerken, de Actie Kerkbalans. Deze zorgt voor verreweg het grootste deel van de inkomsten van onze gemeente. We doen een beroep op elk gemeentelid om een financiële bijdrage te leveren aan het in standhouden van onze gemeente, beter bekend als de vrijwillige bijdrage.
Lees meer…

ANBI

Onze gemeente heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen. Daarmee zijn giften aan onze kerk binnen bepaalde regels (volledig) aftrekbaar voor de belastingen.
Deze ANBI-status geldt ook voor giften  aan de Diaconie van onze gemeente.
Lees meer…

Belastingvoordeel bij giften

Giften aan onze kerk of diaconie zijn aftrekbaar voor de belasting.
Vaak is niet bekend dat het zelfs mogelijk is om uw gift volledig aftrekbaar te maken, in geval u hier een periodieke gift van maakt.
Lees meer…

Collectebonnen

Bestellen door het bedrag over te maken naar NL50 RABO 0356 7007 47.

Bij bestelling adresgegevens vermelden en hoeveel bonnen van € 1,00 of € 2,00.

Bonnen worden thuis bezorgd ongeveer twee weken na bestelling via Joop van der Linden, tel. 0573 – 221997.

Bankrekeningnummers


In onderstaand overzicht zijn alle banknummers overzichtelijk op een rij gezet:

NL55 RABO 0356 7044 40 Abonnement Op Weg
NL50 RABO 0356 7007 47 Bloemenfonds
NL50 RABO 0356 7007 47 Verjaardagsfonds
NL50 RABO 0356 7007 47 Collectebonnen
NL50 RABO 0356 7007 47 Online collecten voor de kerk
NL18 RABO 0356 7245 06 Kerkbalans
NL11 RABO 0373 7283 44 Kerkbalans (incassorekening, loopt via SKG)
NL24 RABO 0309 6260 48 Diaconie
NL69 RABO 0356 7465 77 Zending, Werelddiaconaat & Ontwikkelingssamenwerking