Actie Kerkbalans

Coördinator: Herman van den Berg
06 – 12 52 15 78
herman.vandenberg@pknruurlobarchem.nl

Jaarlijks organiseren wij, zoals in vele kerken, de Actie Kerkbalans. Deze zorgt voor verreweg het grootste deel van de inkomsten van onze gemeente. We doen een beroep op elk gemeentelid om een financiële bijdrage te leveren aan het in standhouden van onze gemeente, beter bekend als de vrijwillige bijdrage.

Helpende handen!

Ruim 70 vrijwilligers bezorgen op ruim 800 adressen een brief met de vraag om bij te dragen. Het antwoord wordt ook weer opgehaald.

Dit is een omvangrijk project. De organisatie is in vertrouwde handen van de “Werkgroep Kerkbalans”, bestaande uit de gemeenteleden:

  • Jan Bouwmeester
  • Gerrit Klein Brinke
  • Johan Koeslag
  • Herman van den Berg

Planning op hoofdlijnen

Hieronder staat voor de lopers een overzicht van de globale planning van Actie Kerkbalans:

dag datum / periode activiteit
donderdag voor de actieperiode ophalen tassen met enveloppen door lopers
zaterdag 2e week januari “Grote Startmaaltijd”
3e week januari wegbrengen enveloppen naar leden
4e week januari ophalen retourenveloppen bij leden
woensdag na actieperiode inleveren retourenveloppen door lopers

De lopers krijgen vroegtijdig een e-mailberichtje waarin precies staat aangegeven wanneer ze waar worden verwacht ?.

Grote Startmaaltijd

Als start voor deze actie organiseren we een ”Grote Startmaaltijd” voor alle lopers en betrokken vrijwilligers.
Deze vindt plaats op de zaterdag voorafgaand aan de actieperiode in ons “gemeente-café” in de Sprankel.

Aftrekbaarheid voor belasting

Wist u dat giften voor Actie Kerkbalans voor 100% aftrekbaar kunnen zijn voor de belasting???
Omdat onze kerk (en ook de diaconie) een zogenaamde “ANBI-status” hebben, kunnen giften aan de kerk volledig worden afgetrokken voor de belasting. U moet daarvoor dan wel een overeenkomst met ons laten opstellen. Vorig jaar hebben we daar al het één en ander over uitgelegd in Op Weg.
Er is hierover informatie te vinden op de ANBI-pagina “Belastingvoordeel bij giften”.

Voor meer informatie, toelichting of een invulformulier kunt u terecht bij leden van de werkgroep, of bij Andries Stam (voorzitter van de Taakgroep Financiën en Beheer, andries.stam@pknruurlobarchem.nl).