Taakgroep Vorming en Toerusting

Het is belangrijk dat wij in onze gemeente met elkaar in gesprek blijven over ons geloof en over wat geloven betekent in de praktijk van kerk en maatschappij.
Geen theoretische beschouwingen, maar heel concreet en open praten over onze individuele geloofsovertuiging en onze geloofswaarden.
Wat is de betekenis daarvan voor ons handelen? Maar zeker ook: welke steun ervaren wij vanuit ons geloof?

Contact:
Peter Kallenbach –
peter.kallenbach@pknruurlobarchem.nl
06 – 12 64 15 69

Koffietafel

U wordt uitgenodigd om na afloop van een kerkdienst met elkaar aan de koffietafel in gesprek te gaan over wat ons als (leden van deze) kerkgemeente verbindt en met welke opdracht wij als geloofsgemeenschap in de maatschappij staan of zouden horen te staan.
Zo leren we van elkaar, ontdekken we wat ons bindt en leren we elkaar beter kennen.

Christelijke normen en waarden

Op een ander moment gaan we met elkaar in gesprek over het christendom, de christelijke normen en waarden, ook in relatie tot andere grote wereldgodsdiensten, zoals het jodendom en mogelijk ook de islam en het boeddhisme.
Soms worden we daarbij geholpen door een inleidende spreker of door een film om onze gesprekken te stimuleren en richting te geven.
Doet u mee?

Tentoonstelling: de geboorte van Nederland: 450 jaar op zoek naar Vrijheid – Verdraagzaamheid – Verbondenheid – Verscheidenheid

Kernwaarden

We nodigen u uit om samen de inhoud en grenzen van vijf belangrijke kernwaarden te verkennen: Verscheidenheid, Verbondenheid, Verdraagzaamheid, Vrede, Vrijheid. Deze wezenlijke kernwaarden kunnen richting geven aan toekomstig gedrag.
Na een korte inleiding stellen wij telkens één van deze kernwaarden centraal. We gaan op zoek naar hoe ieder van ons individueel en ook wij samen in de dagelijkse praktijk invulling geven aan de besproken kernwaarden. Daarbij willen we zo veel mogelijk aansluiten bij de dienst en de preek van die dag.
Het gaat er dus niet om u theoretisch te ‘onderwijzen’. Wij willen een actieve discussie op gang brengen binnen onze gemeente over geloofszaken aan de hand van bovengenoemde kernwaarden.

‘Aan tafel’

Het PKN-jaarthema ‘Aan tafel’ brengen we in de praktijk door samen aan tafel te gaan. Dit kan met een lunch na een kerkdienst op zondagmorgen. Of op een ander moment, bijvoorbeeld in De Sprankel of op een andere stimulerende plaats (Ruurlo kent heel mooi plekjes in de natuur!). Dan nemen we de tijd om door te praten over wat hiervoor wordt genoemd of iets dat u graag aan de orde stelt.

‘Aan tafel’ tijdens de startzondag

Open Deur Kring

Contact: Christine Scholten – christine.scholten@pknruurlobarchem.nl – 0573 – 491494

‘Open Deur’ is een maandblad over vragen van geloven en leven, voor mensen binnen en buiten de kerken’. Zo staat het in het colofon van het blad dat we in een groepje één keer per maand op vrijdag van 15.30-17.30 uur aan de eetkamertafel op de Wiersseweg 52 bespreken. Voor een ruime doelgroep; geloven en leven zijn werkwoorden.

Het is fijn om af en toe met heel verschillende mensen ideeën en ervaringen uit te wisselen. Het blad heeft telkens een ander thema, zoals Verlangen, Aan tafel, Melk, Schoenen of Toewijding.

Logisch dat we soms op allerlei zijpaden terecht komen. Om de uitwassen daarvan te voorkomen zijn er altijd 10 tot 12 vragen om de middag wat structuur te geven.

Meedenken

Geloofsgesprekken voer je niet als taakgroep, maar als gemeente. We nodigen u uit met ons mee te denken. Voelt u zich aangetrokken door onze ideeën? Bel of mail ons. U bent van harte uitgenodigd om mee te denken en mee te doen, ook in de praktische uitvoering. Zo wordt ‘Vorming en Toerusting’ een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor en door elkaar!