Taakgroep Diaconie

Als gemeente worden we geroepen om dienstbaar te zijn aan onze naaste. Daarom willen we als diaconie helpen waar geen helper is, binnen onze gemeente of daarbuiten, dichtbij of aan de andere kant van de wereld.

We hebben een bijzonder oog en oor voor mensen die in de knel zijn geraakt. Dat verwachten we van al onze gemeenteleden. Daarom stimuleren we een brede bewustwording voor de zorgen van mensen die op onze weg komen. Denk daarbij onder meer aan armoede, ziekte of sociaal isolement.

Dit doen wij

 • ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). De werkgroep verkoopt jaarlijks Paaskaarten voor gevangenen, organiseert 2x per jaar een ZWO-dienst waarin het project, dat we als gemeente ondersteunen, aan bod komt.
 • Diakenen werken mee in de diensten van brood en wijn (Heilig Avondmaal).
 • Voorganger en diaconie organiseren activiteiten rond de veertigdagen tijd en oogstdienst.
 • De diakenen lichten de collectes toe tijdens de eredienst en zorgen voor verdeling van de opgehaalde gelden. De collectedoelen worden in de diaconie besproken en vastgesteld.
 • Twee keer per jaar organiseren we een kledinginzamelingsactie, in samenwerking met SAM (www.samskledingactie.nl).
 • In samenwerking met de InterKerkelijke groep Achterhoek (IKA) maken we het mogelijk dat mensen die zorg nodig hebben een week op vakantie kunnen (www.ikaachterhoekliemers.nl).
 • Via de landelijke kerk (Het Vakantiebureau) bieden we de mogelijkheid voor mensen met een dementerende partner om samen op vakantie te gaan, waarbij de taken van de zorgpartner zoveel mogelijk worden overgenomen door kundige zorgmedewerkers (www.hetvakantiebureau.nl).
 • In de tijd rond Kerst organiseert de diaconie, in samenwerking met Taakgroep Vieren en gemeenteleden een Kerstbijeenkomst voor ouderen en alleen gaanden, waarbij gezamenlijk een broodmaaltijd wordt gehouden.
 • Voor mensen die moeite hebben zelfstandig naar de kerk te komen of naar andere activiteiten, kunnen een beroep doen op de diaconie voor vervoer.
 • Wij ondersteunen lokale en regionale acties ten behoeve van mensen met financiële problemen:
  • Kerst pakketten actie
  • Boodschappenactie PLUS
  • Schuldhulpmaatje (www.schuldhulpmaatje.nl)
  • Schuldhulp op maat
  • Vakantietas (speelgoedactie in de zomer)
  • Voedselbank (www.voedselbank.nl)
  • Noodhulp t.b.v. mensen met financiële problemenBevorderen en bewust maken van duurzaamheid.
 • Oudejaarsdag met oliebollen t.b.v. Stichting Garima
 • Fietstocht voor goede doel > op zondag > ‘happen en trappen’ AdH

Beheer van gelden

De diaconie beschikt over gelden die niet altijd meteen worden besteed. Deze gelden worden maatschappelijk verantwoord beheerd.
Dit geld is ondergebracht bij o.a. Oiko Credit (www.oikocredit.nl), een organisatie die kleine ondernemers elders in de wereld helpt een bedrijfje op te starten, uit te breiden, een coöperatie te starten e.d. Daartoe worden kleine leningen verstrekt met gunstige voorwaarden waardoor deze ondernemers niet ten prooi vallen aan woekerrentes e.d.
Er is ook geld ondergebracht bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (www.kerkrentmeester.nl) ten behoeve van leningen voor landelijke projecten.

Leden van de taakgroep Diaconie (oktober 2022)