Taakgroep Communicatie

In de overtuiging dat goede communicatie leidt tot een grotere betrokkenheid communiceren wij binnen en buiten onze gemeente over wat ons als kerkelijke gemeente drijft en wat wij doen.

Nieuwsbrief WegWijzer

Actueel nieuws

Contact: Greetje van Zadelhoff – nieuwsredactie@pknruurlobarchem.nl – 0573 – 461271

WegWijzer is de tweewekelijkse nieuwsbrief van onze gemeente die per e-mail wordt verzonden aan ieder die zich daarvoor aanmeldt.
De nieuwsbrief bevat naast informatie over de kerkdiensten van de twee komende zondagen ook andere actuele informatie over de activiteiten in onze gemeente.
Lees meer…

Met ingang van 6 oktober is de wekelijkse zondagsbrief vervangen door de tweewekelijkse nieuwsbrief WegWijzer. Wie de zondagsbrief digitaal heeft ontvangen, krijgt vanaf 6 oktober elke twee weken WegWijzer in de mailbox.
Ook in WegWijzer vind je de kerkdiensten en actuele informatie over activiteiten in onze gemeente.

Kerkblad Op Weg

Je weet wat er speelt in de gemeente

Contact: Lieneke Tanis – redactieOpWeg@pknruurlobarchem.nl –  06 – 51 60 94 97

Verschijnt 10 x per jaar.
Voor het aanleveren van kopij, sluitingsdata redactie, verschijningsdata en abonneren lees meer…

Website

Alles wat je wil weten over onze gemeente

Contact: Herman van den Berg – herman.vandenberg@pknruurlobarchem.nl – 06 – 12 52 15 78

Aanleveren inhoud lees meer…

Werkgroep Dorpskerk

Kerk voor het dorp

Contact: Peter van der Heij – peter.vanderheij@pknruurlobarchem.nl – 06 – 50 68 52 35

Wij willen dat de Dorpskerk wordt beleefd als een ontmoetingsplaats voor iedereen. Daarom organiseren we muzikale en andere activiteiten voor al onze dorpsgenoten.
Lees meer…

Beeld en geluid

Geen kerkdienst gemist

Contact: Hans van Rheenen – hans.vanrheenen@pknruurlobarchem.nl – 0573 – 450470

Elke zondag wordt de kerkdienst uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl. Maar er kan meer!
Lees meer…

Schrijf- en ontwerphulp

Hoe vertel ik het?

Contact: Peter van der Heij – peter.vanderheij@pknruurlobarchem.nl – 06 – 50 68 52 35

Wil je een persbericht of verhaal in het kerkblad schrijven? Een flyer of poster maken? Kunnen we je helpen?
Lees meer…

Leden van de Taakgroep Communicatie