Ondersteunende diensten

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is gevestigd in De Sprankel

Contact: kerkelijkbureau@pknruurlobarchem.nl

Het kerkelijk bureau is gevestigd in een aparte ruimte in De Sprankel. Hier komen veel administratieve werkzaamheden samen. Het kerkelijk bureau is op elke tweede dinsdag van de maand van 19.00 uur tot 20.00 uur geopend voor gemeenteleden.

Bij vragen kan je ook een e-mail sturen.

Onze predikant gebruikt de ruimte een aantal dagen per week als kantoor.

Ledenadministratie uit het analoge tijdperk…

Ledenadministratie

Contact: kerkelijkbureau@pknruurlobarchem.nl

Een betrouwbare ledenadministratie is van groot belang. Aan die betrouwbaarheid kan elk gemeentelid een bijdrage leveren door mutaties in de persoonlijke situatie te melden. Dat is met name aan de orde wanneer als kerk bij een gebeurtenis geen actieve betrokkenheid hebben, zoals geboorte, verhuizing en een niet-kerkelijk huwelijk.
Stuur s.v.p. een bericht naar kerkelijkbureau@pknruurlobarchem.nl.
Natuurlijk kan je ook een geboortekaartje, verhuisbericht of huwelijksaankondiging sturen naar Domineesteeg 12, 7261 AS Ruurlo.

Alleen met jouw toestemming mogen we deze gegevens in het kerkelijk register opnemen.

Doop, kerkelijk huwelijk, belijdenis en overlijden worden automatisch geregistreerd.

ICT en technische hulpmiddelen

Contact ICT: Herman van den Berg – herman.vandenberg@pknruurlobarchem.nl

Op ons kerkelijk bureau zijn er allerlei faciliteiten voor kantoorwerkzaamheden die binnen onze gemeente worden uitgevoerd.
Naast enkele laptops is er bijvoorbeeld ook een moderne printer die gebruikt wordt voor drukwerk van de kerk. Denk aan liturgieën die voor diensten worden gebruikt.

Bij het begin van de corona-pandemie was er behoefte om online te kunnen vergaderen. De menselijke fysieke contacten moesten immers worden beperkt.
Dit heeft er toe geleid dat de kantoor-applicatie Microsoft365 is geïmplementeerd. Met deze zogenaamde ‘cloud’-oplossing is het mogelijk om online te vergaderen, maar de applicatie geeft nog veel meer voordelen.
Alle gebruikers van dit Microsoft365-platform hebben nu de mogelijkheid om met de nieuwste versies van Office te werken (Outlook, Word, Excel, e.d.). Daarnaast kunnen groepsbestanden worden opgeslagen en met elkaar gedeeld.
Dit is een mooie, praktische oplossing voor het samenwerken in taak- en werkgroepen.

Ook voeren we nog het beheer uit over andere technische hulpmiddelen, zoals beamers en opname- en presentatieapparatuur voor ‘kerkdienstgemist’.

Archief

Wij zijn ook verantwoordelijk voor het archief. Denk daarbij aan het zowel fysiek als digitaal archiveren van de financiële administratie conform de wettelijk voorgeschreven termijn, notulen van de kerkenraad en van de diverse taakgroepen, arbeidsovereenkomsten, huurcontracten, notariële aktes, enz.

Documenten uit het Nationaal Archief (foto ANP, Remko de Waal)