Gebouwen en gronden

Onze gemeente beschikt over enkele gebouwen (Dorpskerk, gemeentelijk centrum De Sprankel en een pastorie) en wat landbouwgronden.
De taakgroep heeft de zorg en verantwoordelijkheid voor deze gebouwen en andere onroerende zaken van de gemeente. Kerkrentmeesters moeten ervoor zorgen dat de gebouwen en ruimtes passen bij de behoefte van de gemeente.

Dorpskerk

Contact: Joke van der Linden – dorpskerk@pknruurlobarchem.nl – 0573 – 221997

Wij streven ernaar dat de Dorpskerk vaker wordt gebruikt dan op zondagmorgen. Sinds de interne verbouwing in 2018 is de kerk breed inzetbaar, zowel voor kerkelijke als niet-kerkelijke activiteiten. Zo wordt de kerk regelmatig verhuurd voor trouw- en rouwdiensten, concerten, exposities, lezingen, etc..
Lees meer…

De Sprankel

Contact: Arthur Peppinck – arthur.peppinck@pknruurlobarchem.nl – 06 – 50 27 78 67

De Sprankel is ons kerkelijk gebouw aan de Domineesteeg 12 en wordt gebruikt voor een veelheid van bijeenkomsten. In De Sprankel is het Kerkelijk Bureau gehuisvest. Ook de dominee gebruikt deze ruimte als kantoor. De jeugd beschikt in de Sprankel over een jeugdhonk.

De Sprankel is ook te huur voor niet-kerkelijke activiteiten, zoals vergaderingen, cursussen, koorrepetities e.d.
Lees meer…

Naast De Sprankel staat de aula en een ontvangstkamer voor familie. Deze wordt verhuurd aan uitvaartonderneming Ruiterkamp.

Pastorie

Onze predikant ds. Anneke de Hoop woont niet in Ruurlo. Onze pastorie wordt daarom (tijdelijk) verhuurd.

Landbouwgronden

Het is niet ongebruikelijk bij plattelandsgemeentes dat een kerk (of parochie) eigenaar is van landbouwgronden.
Deze landbouwgronden worden verpacht volgens daarvoor geldende regels.