ANBI PG Ruurlo-Barchem

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI-instelling, een zogenaamde “Algemeen Nut Beogende Instelling”.

Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem.

Wij moeten daarvoor onze activiteiten inzichtelijk maken met een beleidsplan en een jaarverslag. Ook moeten we onze financiële huishouding (begroting, jaarrekening) kunnen verantwoorden.
Omdat onze gemeente een ANBI-status heeft, zijn de giften aan onze kerk aftrekbaar voor de belasting! Lees hierover meer bij Belastingvoordeel bij giften.
Voor het aftrekken geldt het volgende RSIN: 2702733.

Beleidsplan 2021-2025

Het beleidsplan van onze gemeente voor 2021-2025 kan je lezen in: Beleidsplan PG Ruurlo-Barchem 2021-2025

Jaarverslag 2022

De verantwoording van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem over het verslagjaar 2022 kan je lezen in: ANBI CvK PG Ruurlo-Barchem (jaarrekening 2022).

Hierin komen de volgende zaken aan de orde:
A. Algemene gegevens
B. Samenstelling bestuur
C. Doelstelling/visie
D. Beleidsplan
E. Beloningsbeleid
F. Verslag Activiteiten
G. Voorgenomen bestedingen
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Verkorte financiële rapportage 2022

De financiële verantwoording is ook te lezen in onderstaand ANBI rapport uit onze financiële administratie.

ANBI rapport