ANBI Diaconie

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI-instelling, een zogenaamde “Algemeen Nut Beogende Instelling”.

Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem.

De activiteiten moeten daarvoor wél inzichtelijk worden gemaakt (met een beleidsplan en een jaarverslag). Ook moet onze financiële huishouding (begroting, jaarrekening) transparant zijn.
Omdat onze Diaconie een ANBI-status heeft, zijn de giften hieraan aftrekbaar voor de belasting! Lees hierover meer bij Belastingvoordeel bij giften.
Voor het aftrekken geldt het volgende RSIN: 824135647.

Jaarverslag 2021

De verantwoording van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem over 2021 is te lezen in: ANBI Diaconie PG Ruurlo-Barchem (jaarrekening 2022).

Hierin komen de volgende zaken aan de orde:
A. Algemene gegevens
B. Samenstelling bestuur
C. Doelstelling/visie
D. Beleidsplan
E. Beloningsbeleid
F. Verslag Activiteiten
G. Voorgenomen bestedingen
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Verkorte financiële rapportage 2021

De financiële verantwoording is ook te lezen in onderstaand ANBI rapport uit onze financiële administratie.

ANBI rapport