Werkgroep Eredienst

Contact: Corinne Middelplaats
corinne.middelplaats@pknruurlobarchem.nl
06 – 37 19 85 38

De werkgroep eredienst heeft tot doel om de betrokkenheid van de gemeenteleden bij de erediensten te vergroten en bij te dragen aan bezinning op en vernieuwing van de liturgie in de vieringen.

We zien de eredienst als ontmoetingspunt, ofwel een warm kloppend hart van de kerkelijke gemeente en streven ernaar dat deze een inspirerende belevenis is, waar gemeenteleden zich thuis voelen en waar naar hartenlust gezongen, gespeeld en gemusiceerd kan worden, maar waar ook ruimte is voor bezinning, bemoediging en ontmoeting, om vervolgens weer de wereld in te gaan.

Praktisch gezien komt dit neer op:

  • het opstellen van een jaarprogramma van advent tot advent;
  • medewerking aan de voorbereiding van bijzondere diensten;
  • het inplannen van de lectoren door Albert Oolhorst;
  • het regelen van muzikale medewerking voor bijzondere diensten;
    Gerrie van der Horst denkt hierover mee namens de organisten;
  • het evalueren van de diensten en de kerkenraad adviseren over vernieuwingen in de liturgie.