Cantorij

Algemeen e-mailadres: cantorij@pknruurlobarchem.nl

Contact: Els Braakman – els.braakman@pknruurlobarchem.nl – 06 – 51 74 94 31

De cantorij bestaat uit een groep mensen die met enthousiasme en grote betrokkenheid musiceren onder leiding van cantor Dirk Zwart.
De cantorij werd in 1982 opgericht en kan dus terugzien op een langjarige traditie.

De taak van de cantorij in de gemeente is:

  • dienen: helpen bij het aanleren van nieuwe liederen en het beter leren zingen van minder bekende liederen
  • verbinding geven: samen zingen werkt verbindend, geeft gemeenschap
  • verkondigen: door het zingen van een Schriftgedeelte (evangeliemotet, onberijmde Psalm)
  • inspireren: door het zingen van meerstemmige muziek de gemeente inspireren
  • vieren: bijdragen aan het vierende karakter van de eredienst

De medewerking aan een eredienst wordt in nauw overleg met de voorganger voorbereid en is altijd maatwerk.

De cantorij organiseert regelmatig in de Paastijd een uitvoering van het Paasoratorium ‘Het Lam dat ons doet leven’ en in de Kersttijd van een ‘Festival van Lezingen en Liederen’  (Lessons & Carols). Beide werken zijn gecomponeerd door onze cantor Dirk Zwart. Bij beide uitvoeringen wordt de cantorij versterkt met een aantal gastzangers.

Het cantorijseizoen loopt van september tot eind mei. In die tijd wordt in 9 á 10 diensten meegewerkt. We oefenen op vrijdagavond van 19:00 — 20:00 uur in de Sprankel.

Nieuwe leden zijn hartelijk welkom. Kom je ook eens meezingen om te zien of jij het ook fijn vindt om samen te zingen?

Uitvoering van het paasoratorium in 2022 door het projectkoor o.l.v. Dirk Zwart