Raad van Kerken

Contact: Doortje Vreman – doortje.vreman@pknruurlobarchem.nl – 0573 – 460800

In de Raad van Kerken krijgt de samenwerking tussen onze gemeente en de RK parochie gestalte, met name in Oecumenische kerkdiensten die afwisselend in de RK Willibrorduskerk en de Dorpskerk worden gehouden, zoals:

  • Eerste advent
  • Nieuwjaarsdienst begin januari (Driekoningen)
  • Dodenherdenking op 4 mei
  • Hemelvaartsdag, openluchtdienst op het erf van boerderij De Klooster met om 9.00 uur een spirituele wandeling
  • Reurlse Zommerdagen in augustus: een tentdienst op het Kerkplein

In deze oecumenische kerkdiensten zijn beurtelings de voorgangers uit beide kerken en/of gastpredikanten actief.

De eerste collecte is bestemd voor een goed doel, bij voorkeur een organisatie in Ruurlo of naaste omgeving. De tweede collecte is voor het werk van de Raad van Kerken.

Openluchtdienst bij boerderij “Het Klooster”, georganiseerd door de Raad van Kerken (2022)
Tentdienst 2022