Werkgroep Dialect

Contact: Rita van den Berg,
rita.vandenberg@pknruurlobarchem.nl
06 – 12 55 56 06

Plat praten in de kerk

Voor veel inwoners van de Achterhoek is het ‘Achterhoeks dialect’ de eerste taal, de moedertaal. Daarom is het van grote waarde als er in kerken en in het pastoraat ook in de ‘geloofstaal’ woorden beschikbaar zijn in dit dialect. Het voelt meteen ‘vertrouwd’ als er passende woorden in het dialect klinken. Bij kerkdiensten in de moedertaal is een veelgehoorde opmerking dat alles veel dichterbij komt en dat het niet hoogdravend of verheven klinkt.

We streven ernaar om tweemaal per jaar een kerkdienst te houden in het dialect,  zelf samengesteld door de werkgroep dialectdiensten.
We worden daarbij ondersteund door de werkgroep Dialect en Religie bij het Erfgoedcentrum. De werkgroep, bestaande uit kenners van het Achterhoeks dialect en dialectsprekende theologen, heeft zich tot doel gesteld om (kerk)liederen en bijbelgedeelten (uiteindelijk de gehele bijbel) vanuit de grondtekst te vertalen in het Achterhoeks.
Voor meer informatie, zie www.facebook.com/dialectenreligie.

Plat praoten in de karke

Veur völle leu in de Achterhook is de ‘Achterhookse spraoke’ de aerste taol, de moderspraoke. Daorumme is het van grote waerde as der in karken en in het pastoraat ok in de ‘taol van het geleuve’ waorde beschikbaor bunt in disse spraoke. Het veult metene ‘vertrouwd’ as der passende waorde in het streektaol klinkt. Bi’j karkdeenste wordt vake op emarkt dat alles völle dichterbi’j kump en dat het neet meer zo hoogdravend of verheven klunk.

Wi’j streeft der naor um tweemaol in ‘t jaor een karkdeenst in de streektaol te hollen,  zelf samen esteld deur de warkgroep dialectdeenst.
Wi’j wordt daorbi’j ondersteund deur de warkgroep Dialect en Religie bij het Erfgoedcentrum. De warkgroep besteed uut kenners van de Achterhoeks streektaol en dialectsprekkende theologen, dee het doel hef um (kark)leder en Biebelgedeelten uut de grondtekst te vertalen in het Achterhooks.

Veur maer informatie, kiek maor ’s op www.facebook.com/dialectenreligie.

Sketch tijdens de dialectdienst “t Verblif zo gemakkelijk” (2022)