Kerkdienst in de Grote kerk-Neede

Datum: 24-09-2023  Tijd: 10:00
Predikant: ds. A.J. de Hoop, Ds. C. Janssen en Ds. J. Lieftink

Het is Vredeszondag. De gezamenlijke kerken van Berkelland vieren dit met een dienst in de Grote Kerk te Neede. U wordt allen uitgenodigd om bij deze dienst aanwezig te zijn, waarin voorgaan ds. A.J. de Hoop, Ds. C. Janssen en Ds. J. Lieftink. Na de dienst is er ook gelegenheid om samen een kopje koffie, thee of fris te drinken.

 

Toelichting op de collecte

Kerk In Actie: Zending

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving.

Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

Meer lezen: kerkinactie.nl/kerkensyrië