Kerkdienst in de Dorpskerk

Datum: 02-06-2024  Tijd: 10:00
Predikant: ds. W. Van Loon-Kuiper, Doetinchem

Zondagse eredienst; je wordt van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd.
De eerste collecte is voor het sociaal leenfonds An’t Wark! namens de Berkellandse kerken.
De tweede collecte is voor onze kerk.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie/thee of fris te drinken.

De dienst is ook te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Bloemen en liturgie

Lees waar de bloemen in deze dienst naartoe gaan en de liturgie van deze dienst door dit document te openen: 2024-06-02 Bloemen en Liturgie.

Toelichting op de collecte

Leenfonds – Berkellandse kerken
De Stichting An’t Wark! wil mensen helpen die geen beroep kunnen, mogen en/of willen doen op de reguliere schuldhulpverlening en/of bijzondere bijstand.
Vooral wil An’t Wark! gezinnen helpen met financiële problemen die voortkomen uit bijvoorbeeld echtscheiding, verlies van werk en inkomen, gedwongen verkoop van eigen woning of beëindiging van een bedrijf.

Meer lezen: PGdeWijngaard/Antwark.