Kerkdienst in de Dorpskerk

Datum: 09-06-2024  Tijd: 10:00
Predikant: ds. A.J. de Hoop

Zondagse eredienst ‘van schrift en tafel’ met medewerking van de cantorij. Je wordt van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd.
De eerste collecte is voor Kerk in Actie – Werelddiaconaat Libanon.
De tweede collecte is voor onze kerk.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie/thee of fris te drinken.

De dienst is ook te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Bloemen en liturgie

Lees waar de bloemen in deze dienst naartoe gaan en de liturgie van deze dienst door dit document te openen: 2024-06-09 Bloemen en Liturgie.

Toelichting op de collecte

Kerk in Actie – Werelddiaconaat Libanon
Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers.
Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan.

Na een thuiszorgtraining kunnen cursisten vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en buren.

Meer lezen: kerkinactie.nl/thuiszorglibanon