Kerkdienst in de Dorpskerk

Datum: 10-04-2022  Tijd: 10:00 uur
Predikant: ds. A.J. de Hoop

Zondagse eredienst. Palmzondag

U bent van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken en om met elkaar in gesprek te gaan. Het is ook mogelijk om de dienst te volgen via kerkdienstgemist.nl


Tijd: 19:30

Palmzondag 10 april om 19.30 uur in de Dorpskerk.
Voor een uitgebreide toelichting door onze dirigent en componist Dirk Zwart, zie Paasoratorium, ‘Het lam dat ons doet leven’.