Kerkdienst in de Dorpskerk

Datum: 08-10-2023  Tijd: 10:00
Predikant: ds. F. Hovinga uit Winterswijk

Zondagse eredienst, u wordt van harte uitgenodigd om deze dienst met ons te vieren, tijdens de dienst wordt er gecollecteerd, de eerste collecte is voor PKN Missionair werk, de tweede collecte is voor onze eigen kerk.

Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en met elkaar in gesprek te gaan.

Toelichting op de collecte

PKN: Missionair Werk

In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, een nieuwe vorm van kerk-zijn. Zoals bijvoorbeeld pioniersplek LUX in Den Haag, waar twintigers en dertigers met elkaar in ontspannen sfeer spreken over belangrijke levensvragen.

De afgelopen tien jaar ontstonden zo’n 180 pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen voor diverse doelgroepen die nu niet kerkelijk betrokken zijn.

Lees meer op kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecte 8 oktober 2023