Kerkdienst in de Dorpskerk

Datum: 14-07-2024  Tijd: 10:00
Predikant: ds. A.J. de Hoop

Zondagse eredienst. Je wordt van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd.
De eerste collecte is voor Het Vakantiebureau.
De tweede collecte is voor onze kerk.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie/thee of fris te drinken.

De dienst is ook te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Bloemen en liturgie

Lees waar de bloemen in deze dienst naartoe gaan en de liturgie van deze dienst door dit document te openen: 2024-07-14 Bloemen en Liturgie.

Toelichting op de collecte

Het Vakantiebureau
Het Vakantiebureau biedt vakantiemogelijkheden aan voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan.
De vakanties hebben een open-christelijk karakter en zijn voor iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, toegankelijk.

Jaarlijks genieten ongeveer 2.300 mensen die in het dagelijks leven zorg of begeleiding nodig hebben van deze zorgvakanties.
Zo’n 1.400 betrokken vrijwilligers maken deze vakanties mogelijk.
De vakanties staan bekend om hun goede sfeer, de ruimte die men als individu krijgt binnen de groep en het bijzondere contact tussen gast en vrijwilliger.

Voor haar werk ontvangt Het Vakantiebureau steun vanuit diaconieën van lokale kerken.
Medewerkers van diaconieën geven mensen op voor vakanties, doneren en collecteren voor Het vakantiebureau. Daarnaast komt het merendeel van alle ruim 1400 vrijwilligers vanuit de plaatselijke kerken.

De diaconie van de kerk is dus onmisbaar voor het diaconale werk van Het vakantiebureau !

Voor meer informatie zie: hetvakantiebureau.nl.

Vakantieschip Prins Willem-Alexander