Kerkdienst in de Dorpskerk

Datum: 22-10-2023  Tijd: 10:00
Predikant: pastor F. Werkman uit Amersfoort

Zondagse eredienst waarbij u van harte wordt uitgenodigd.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor KIA – Werelddiaconaat, de tweede collecte is voor de kerk.

Na de dienst is er koffie/thee of fris, waarbij iedereen wordt uitgenodigd.

De dienst is ook te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Bloemen en liturgie

Lees waar de bloemen in deze dienst naartoe gaan en de liturgie van deze dienst door dit document te openen: 2023-10-22 Bloemen en Liturgie.

Toelichting op de collecte

Kerk in Actie: Papoea, Indonesië

De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk en nemen sociale en pastorale taken op zich.

Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea voor deze taken. Ze kunnen een diaconale- of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding.