Kerkdienst in de Dorpskerk

Datum: 04-06-2023  Tijd: 10:00
Predikant: dhr. J. Leijenhorst uit Ruurlo

U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst met ons te vieren.
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd; de eerste collecte is voor Open Doors, de tweede is voor onze eigen kerk.
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met een kopje koffie of thee.

Toelichting op de collecte

Open Doors

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Van vrijdag 9 juni op zaterdag 10 juni is de Nacht van Gebed, op honderden plekken staan christenen stil bij het lijden én het geloof van hun broers en zussen in landen als Afghanistan, Noord-Korea, Iran, Syrië en Vietnam. Zie https://www.opendoors.nl/over-open-doors/evenementen/nacht/ voor meer informatie.