Kerkdienst in de Dorpskerk

Datum: 18-02-2024  Tijd: 10:00
Predikant: ds. A.J. de Hoop

Deze dienst is een ZWO-dienst met medewerking van de cantorij. Het is  de 1e zondag in de veertigdagentijd. Je wordt van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd.
De eerste collecte is voor Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat gevangenen. De tweede collecte is voor onze kerk.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie/thee of fris te drinken.

De dienst is ook te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Bloemen en liturgie

Lees waar de bloemen in deze dienst naartoe gaan en de liturgie van deze dienst door dit document te openen: 2024-02-18 Bloemen en Liturgie.

Toelichting op de collecte

Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat gevangenen
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven die naar hen en hun familie omzien, hen bezoeken tijdens de detentie en een nieuwe kans bieden in de maatschappij.
Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel.

Zie ook: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/omzien-naar-gevangenen/