Kerkdienst in de Dorpskerk

Datum: 01-10-2023  Tijd: 10:00
Predikant: ds. A.L. van den Dries uit Ruurlo

Zondagse eredienst met medewerking van de Cantorij o.l.v. Dirk Zwart.

U bent van harte welkom om deze dienst met ons mee te vieren.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor PKN Israël zondag, de tweede collecte is voor de kerk.

Na de dienst is er koffie/thee of fris, waarbij iedereen wordt uitgenodigd.

 

Toelichting op de collecte

PKN: Israëlzondag

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en Christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme.

In Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap.