Kerkdienst in de Dorpskerk

Datum: 04-02-2024  Tijd: 10:00
Predikant: ds. B. Coster uit Rouveen

Zondagse eredienst, u wordt van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd.
De eerste collecte is voor Kerk in Actie – Werelddiaconaat Bangladesh. De tweede collecte is voor onze kerk.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie/thee of fris te drinken.

De dienst is ook te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Bloemen en liturgie

Lees waar de bloemen in deze dienst naartoe gaan en de liturgie van deze dienst door dit document te openen: 2024-02-04 Bloemen en Liturgie.

Toelichting op de collecte

Kerk in Actie – Werelddiaconaat Bangladesh

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven.

Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering.
Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen.

Wat betekent dit project voor Bijan?

“Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor ons. Er zijn vaker overstromingen, en het water wordt zilter. Mijn gewassen kunnen daar niet tegen, en mijn opbrengst wordt ieder jaar minder.
Gelukkig heb ik via Kerk in Actie geleerd hoe ik dat kan voorkomen. Zo groeien mijn pompoenen nu hoog boven de grond, verbouw ik gewassen die beter tegen verzilting kunnen en leg ik dijkjes aan om mijn gewassen te beschermen bij overstromingen.
Maar, er is meer nodig! We moeten klimaatverandering echt stoppen. Zelf gebruik ik daarom compost van waterplanten in plaats van kunstmest.
We moeten allemaal ons steentje bijdragen om onze aarde weer gezond te maken!”