Kerkdienst in de Dorpskerk

Datum: 20-08-2023  Tijd: 10:00
Predikant: ds. A.J. de Hoop

U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst met ons te vieren.
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd; de eerste collecte is voor Plaatselijk Pastoraat, de tweede is voor onze eigen kerk. Na de dienst is er gelegenheid een kopje koffie/thee of fris te drinken en met elkaar in gesprek te gaan.

Toelichting op de collecte

Plaatselijk Pastoraat: