Tentdienst op het Kerkplein

Datum: 13-08-2023  Tijd: 10:00
Predikant: ds. van Wijk uit Lochem

Deze zondagmorgen is er een Oecumenische dienst in de grote tent op het Kerkplein.
Voorganger is Ds. van Wijk uit Lochem.
Het Gospelkoor Inspiration uit Vorden o.l.v. P. Piersma zal haar medewerking verlenen in deze dienst.
Gerrie van der Horst zal de piano bespelen.

U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst met ons te vieren.
Na de dienst is er gelegenheid een kopje koffie/thee of fris te drinken en met elkaar in gesprek te gaan.

Toelichting op de collecte

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd. De eerste collecte is voor de Cliniclowns.
De Clowns werken niet alleen met kinderen, maar ook bij mensen met een beperking. Ook zijn er enkelen opgeleid om met dementerende mensen om te gaan.
De tweede collecte is voor de Raad van Kerken, voor de onkosten van deze dienst.

 
Wij als Raad van Kerken hopen dat het een goed bezochte dienst wordt.