Kerkdienst in de Dorpskerk

Datum: 06-08-2023  Tijd: 10:00
Predikant: dr. M.T. Hilhorst uit Lochem

U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst met ons te vieren.
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd; de eerste collecte is voor noodhulp in Oekraïne, de tweede is voor onze eigen kerk.
Na de dienst is er gelegenheid een kopje koffie/thee of fris te drinken en met elkaar in gesprek te gaan.

Toelichting op de collecte

Deze collecte is om noodhulp te verlenen in het zwaar getroffen Oekraïne