Kerkdienst in de Dorpskerk

Datum: 27-08-2023  Tijd: 10:00
Predikant: drs. G. Zemmelink (Aalten)

U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst met ons te vieren.
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd; de eerste collecte is voor Plaatselijk Diaconaat, de tweede is voor onze eigen kerk. Na de dienst is er gelegenheid een kopje koffie/thee of fris te drinken en met elkaar in gesprek te gaan.

Toelichting op de collecte

Plaatselijk Diaconaat

 Op 27 augustus collecteert de diaconie voor de plaatselijk diaconie.

Maar waar wordt deze collecte voor gebruikt? Binnen de diaconie zijn verschillende doelen.

Een belangrijke is op het moment de ondersteuning van een groep Oekraïners in Ruurlo. Hulp met het zoeken van werk, hulp voor jonge kinderen (abonnement voor het zwembad) of de aanschaf van hulpmiddelen.

Ook wordt financiële ondersteuning gegeven aan mensen die buiten alle regelingen vallen, maar het bijzonder op prijs zouden stellen een gift te ontvangen, zodat er ook iets voor anderen gedaan kan worden. Samenwerking met de burgerlijke gemeente komt vaker voor en ook met buurtgemeenten. Tot slot is er ook nog individuele hulp bij mensen waarbij bijvoorbeeld huishoudelijke apparatuur defect gaat en niet de mogelijkheid zien deze te vervangen.