Ark van Noach

Datum: 02-07-2023  

In de kerkdienst op zondag 2 juli stond de Ark van Noach centraal in beeld, woord en zang.

Jongerenwerker Rini van Dijkhuizen was de voorganger in deze gezinsdienst.
Zij testte de kennis van de aanwezigen met betrekking tot de Ark van Noach. Op vele manieren liet zij de kerkgangers en kijkers van Kerkdienst Gemist ervaren wat de betekenis is van het verhaal over de Ark van Noach.
De lezingen werden op video verzorgd door de jongeren en leiding van Rock Solid.
Er blijkt in ons liedboek menig lied te staan dat refereert aan Noach en zijn ark. Rini maakte duidelijk dat na wat een einde lijkt, vaak ook weer een begin is. Na de zondvloed werd de aarde misschien nog wel mooier dan daarvoor. Dat wonder voltrekt zich dagelijks.

Liturgisch bloemstuk

Tijdens de Open Kerk op zaterdagmiddag 1 juli liet de Werkgroep Liturgisch Bloemschikken zien wat er allemaal komt kijken bij het maken van zo’n bloemstuk. Met fotoboeken van eerder gemaakte bloemstukken lieten ze zien hoe lang en hoe mooi deze werkgroep al een bijdrage levert aan de bijzondere momenten in onze kerk.
De dames maakten deze middag de Ark van Noach omdat deze de volgende ochtend centraal stond in de kerkdienst.
Lees meer…