Veel kerkgangers en mooi weer bij kerkdienst op Hemelvaartsdag

Datum: 09-05-2024  

Oecumenische kerkdienst in de open lucht op het erf van boerderij De Klooster.

De oecumenische openluchtdienst op het erf van boerderij De Klooster werd ook deze keer weer goed bezocht. Er moesten zelfs stoelen worden bijgeplaatst.


De kerkgangers werden ontvangen met koffie, thee en koek en ook na afloop van de dienst was er weer iets te drinken met iets lekkers.
Er werd ruim gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in de zon met elkaar na te praten.

Ds. H. van Loon-Kuiper uit Doetinchem leidde de dienst. Muziekvereniging Crescendo uit Hengelo (Gld.) begeleidde de samenzang.

Dank aan de Raad van Kerken die op haar beurt haar dank uitsprak aan een groot aantal vrijwilligers, zoals de stoelensjouwers, koekenbak(st)ers en koffieschenkers en geluidstechniek. En natuurlijk dank aan de gastheer van de boerderij, Herman Geerligs!

Een hartelijke welkom aan veel belangstellenden, namens de Raad van Kerken

Ooit, na de Reformatie, was De Klooster een vluchtkerk. Nu kon er in alle vrijheid naar de hemel worden gekeken, waartoe de kerkgangers door ds Van Loon werd opgeroepen.

Ontmoeting en koffiedrinken

 

 

 

 

 

 

 

“Naar de hemel kijken” met muziekvereniging Crescendo (Hengelo Gld)