Oecumenische dienst op boerderij De Klooster

Datum: 09-05-2024  Tijd: 10:30
Predikant: ds. H. van Loon - Kuiper (Doetinchem)


U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst met ons te vieren.
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd.
De eerste collecte is voor de diaconie, doel: Stichting Jarige Job.
De tweede collecte is voor de Raad van Kerken Ruurlo.

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met een kopje koffie of thee.
Voor meer informatie, klik op Dauwtrappen naar de oecumenische dienst op boerenerf.

Toelichting op de collecte

Stichting Jarige Job
Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school vanzelfsprekend.
Voor meer dan 100.000 kinderen in Nederland is dit niet het geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op de mooiste dag van het jaar krijgen deze kinderen geen cadeautje, hangen er geen slingers en ballonnen en kunnen zij niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelf ziek.
Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox, want ieder kind verdient een onvergetelijke verjaardag.