Kerkdienst in de Dorpskerk

Datum: 21-04-2024  Tijd: 10:00
Predikant: ds. A.J. de Hoop

Zondagse eredienst met medewerking van de cantorij. Je wordt van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd.
De eerste collecte is voor Kerk in Actie – Noodhulp Israël en Gaza.
De tweede collecte is voor onze kerk.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie/thee of fris te drinken.

De dienst is ook te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Bloemen en liturgie

Lees waar de bloemen in deze dienst naartoe gaan en de liturgie van deze dienst door dit document te openen: 2024-04-21 Bloemen en Liturgie.

Toelichting op de collecte

Kerk in Actie – Noodhulp Israël en Gaza
De gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk.
Kerk in Actie ondersteunt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood.
Dat doen we nu ook in Israël en Gaza.

In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Via het internationale kerkelijk netwerk en in samenwerking met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen biedt Kerk in Actie waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst.

In Israël en op de Westelijke Jordaanoever bieden we praktische en psychosociale hulp aan groepen die nu extra kwetsbaar zijn, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika.

Steun dit werk
Via het programma noodhulp helpt Kerk in Actie getroffen inwoners van Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever. Je kunt dit werk steunen door je bijdrage aan dit programma over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Noodhulp Israël en Gaza’ of doneer online. Hartelijk dank!
Geef voor dit werk