Kerkdienst in de Dorpskerk

Datum: 10-09-2023  Tijd: 10:00
Predikant: pastor F. Werkman uit Den Haag

Zondagse eredienst. U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst met ons te vieren.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd, de 1e collecte is voor PKN kinderen en jongeren, de 2e collecte is voor onze eigen kerk.

Na de dienst wordt er gezamenlijk koffie of thee gedronken, voor de kinderen fris. U bent ook hierbij van harte welkom.

Toelichting op de collecte

PKN – kinderen en jongeren

Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren.

Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk seizoen pakketten gemaakt: een totaal jeugdseizoen aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten.

Natuurlijk kunt u uw giften voor bovenstaand project ook storten op de bankrekening van de diaconie: NL24 RABO 0309 6260 48 onder vermelding van: 10 september.
Uw gift voor de Kerk kunt u overmaken naar NL50RABO0356700747.