Kerkdienst in de Dorpskerk

Datum: 03-09-2023  Tijd: 10:00
Predikant: ds. A.J. de Hoop

Zondagse eredienst, wij vieren de dienst van Schrift en Tafel, u wordt van harte uitgenodigd om deze dienst met ons te vieren. Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd, de eerste collecte is voor Kerk in Actie wereld diaconaat, de tweede collecte is voor de kerk. Na de dienst is er gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken en wat na te praten.

Toelichting op de collecte

Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie ‘Rabbis for Human Rights’ jonge Israëli’s – voor hun verplichte diensttijd begint – meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben.

Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken.