Zonnepanelen installeren?

Datum: 07-05-2023  

Hoe kunnen we het energieverbruik van onze gebouwen structureel verlagen? Dan denk je het eerst aan zonnepanelen. De Dorpskerk heeft immers een groot dak. Maar helaas…

Geen zonnepanelen op de Dorpskerk. Wél op De Sprankel?

Je ziet het niet als je om de Dorpskerk heen loopt, maar de kerk heeft een groot plat dak. Daar kunnen zonnepanelen op, denk je dan. Maar helaas lijkt dat eenvoudiger dan het is. Naast de kosten van de zonnepanelen komen er ook aanzienlijke kosten voor andere voorzieningen, zoals de montage op het dak en de verzwaring van de aansluiting op het elektriciteitsnet in de kerk.

Ook speelt een rol dat zeven dagen per week energie opwekken op een gebouw dat niet dagelijks wordt gebruikt, alleen aantrekkelijk is als je de niet gebruikte energie kunt terugleveren. Maar de mogelijkheden en de vergoedingen voor teruglevering worden steeds verder beperkt. Daarom komen er (voorlopig?) helaas geen zonnepanelen op de Dorpskerk.

Laadpalen

De kerkelijke gemeente is echter ook eigenaar van het gemeentecentrum De Sprankel aan de Domineesteeg. Het ziet ernaar uit dat het aanbrengen van zonnepanelen daar wel een aantrekkelijke optie is. Misschien kan daar wel zoveel energie worden opgewekt, dat laadpalen voor elektrische auto’s op het grote parkeerterrein vanaf het dak van De Sprankel worden gevoed. Deze plannen worden steeds concreter.

Ideeën

De Taakgroep Financiën & Beheer staat overigens open voor suggesties voor meer mogelijkheden van een verdere verduurzaming. Deze plannen worden steeds concreter. Mail of bel daarvoor met Arthur Peppinck (arthur.peppinck@pknruurlobarchem.nl of 06 50 27 78 67).

Voorbeeld van gebruik van zonnepanelen (gemeente Bitgum)