Oecumenisch op weg naar Kerst

Datum: 03-12-2023  

Traditiegetrouw organiseert de Raad van Kerken op de eerste adventszondag een oecumenische viering.

Deze keer gebeurt dat op zondag 3 december in de Willibrorduskerk.
De viering begint om 10.00 uur. Voorganger is pastor Mia Tankink. Het R.K. Gemengd Koor verleent medewerking aan de viering.

Zondag 3 december is er daarom geen dienst in de Dorpskerk. Alle kerkgangers worden in de Willibrorduskerk verwacht.

Voor meer info over de kerkdienst, zie Kerkdiensten/Oecumenische dienst 03-12-2023.

Kerstpakkettenactie

Tijdens de viering wordt een inzameling gehouden ten behoeve van de Kerstpakkettenactie van de gezamenlijke kerken in Berkelland.
Deze actie heeft als doel om inwoners van Berkelland die in een uiterst minimale en moeilijke financiële situatie verkeren een levensmiddelenpakket voor de Kerst aan te bieden. Het ziet ernaar uit dat er net als in 2022 dit jaar weer zo’n 400 pakketten zullen worden verdeeld. Daarvoor is veel geld nodig.
Voor meer informatie, zie Kerstactie 2023 – Berkellandse Kerken

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de Raad van Kerken.

Laatste keer

Omdat de Willibrorduskerk op korte termijn een andere bestemming krijgt, zal deze adventsviering de laatste gezamenlijke viering van de beide kerken in dit prachtige 150 jaar oude kerkgebouw zijn. Dat betekent niet dat er nu ook een eind komt aan de oecumene.
De R.K. Geloofsgemeenschap H. Willibrordus blijft ook na de sluiting van de kerk bestaan. De oecumene gaat door en wordt misschien nog wel intensiever, verzekert de Raad van Kerken in Ruurlo.

Iedereen wordt uitgenodigd om op 3 december naar de Willibrorduskerk te komen om als oecumenische geloofsgemeenschap samen op weg te gaan naar het feest van de geboorte van Jezus Christus.