Actie Kerkbalans van vitaal belang

Datum: 13-01-2024  

In de komende weken wordt weer aangebeld bij zo’n achthonderd adressen van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem.
Ruim zeventig vrijwilligers bezorgen de envelop van de Actie Kerkbalans waarmee jaarlijks aan alle gemeenteleden wordt gevraagd wat zij willen bijdragen aan het werk van hun kerk. “Actie Kerkbalans is goed voor ongeveer twee derde van onze jaarlijkse inkomsten. Daarom noem ik dit een actie van vitaal belang”, zegt Andries Stam, voorzitter van de Taakgroep Financiën & Beheer van de protestantse gemeente.

“In 2023 bracht Kerkbalans 106.000 euro op”, aldus Stam. ”Geld dat we heel hard nodig hebben om te kunnen blijven doen wat we moeten doen als kerkelijke gemeente, zoals het in stand houden van de Dorpskerk. Die kerk is een sieraad voor het dorp, maar de kosten moeten worden opgebracht door een steeds kleinere groep kerkleden. We zijn heel blij met onze dominee, maar ook zij moet natuurlijk wel betaald worden.”

Pastoraat

Rinus Dijkman, voorzitter van de kerkenraad, wijst op de veelheid van activiteiten in de protestantse gemeente.
“De gebouwen zijn heel zichtbaar. Dat geldt ook voor de kerkdiensten die goed worden bezocht. Een dominee is onmisbaar in de zorg en aandacht voor mensen die dat nodig hebben. Mede dankzij Kerkbalans konden we onlangs het dienstverband van dominee Anneke de Hoop uitbreiden van drie naar vier dagen.”

Dijkman vervolgt: “Pastoraat is een speerpunt in onze kerk. Er gebeurt heel veel dat niet zo zichtbaar is, maar wel van grote waarde. Denk daarbij aan de aandacht bij ziekte, zorg en verdriet. In de laatste levensfase wordt er vaak een beroep op de kerk gedaan. We zijn blij dan pastorale zorg en troost te kunnen bieden.
In november hielden we in de Dorpskerk de gedachtenisdienst waarin we stilstonden bij de gemeenteleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Dan ervaar je in een volle kerk met de nabestaanden hoe belangrijk het is dat we ons met elkaar verbonden mogen weten.
Denk ook aan ons diaconale werk. We zijn betrokken bij de vluchtelingen in ons dorp, collecteren voor goede doelen dichtbij en veraf, organiseren inzamelingen voor de Voedselbank en Kledingbank.”

Ontmoeting

Dijkman is bijna niet te stoppen: “Er gebeurt echt heel veel, kijk maar eens op onze website. Een groot aantal gemeenteleden is al op leeftijd en vaak alleen. Zij krijgen zoveel mogelijk aandacht. Er worden jaarlijks honderden bezoeken afgelegd door ouderlingen en andere vrijwilligers. En vergeet de dominee niet, ze fietst heel wat kilometers door Ruurlo en Barchem.
De koffieochtend op woensdagmorgen en het samen eten onder ‘Het Brede Dak’ in De Sprankel zijn belangrijke momenten van ontmoeting en verbondenheid. Mensen die geen lid zijn van onze gemeente zijn daar ook van harte welkom.
Na afloop van elke kerkdienst drinken we samen koffie of thee in de ontmoetingsruimte van de Dorpskerk. Ook weer zo’n mooi moment met aandacht voor elkaar.”

Warmte

Andries Stam wil nog even terug naar Actie Kerkbalans: “De leden maken dat allemaal mogelijk met hun vrijwillige bijdrage. Zij laten daarmee merken dat het werk van de kerk moet doorgaan. Alles wordt duurder, niet alleen voor onze leden thuis. Ook als kerk hebben wij natuurlijk te maken met oplopende kosten.
We vertrouwen erop dat de toezeggingen voor Kerkbalans gelijke tred houden met vorig jaar. En natuurlijk hopen we op iets meer om een deel van die kostenstijgingen op te kunnen vangen.
We prijzen ons gelukkig met een ‘klusgroep’ van professionele vrijwilligers die veel onderhoudswerk uitvoeren. Dat levert een aanmerkelijke besparing op.
Het gas werd iets goedkoper, maar is niet goedkoop. Gelukkig kunnen we met de huidige gasprijs de Dorpskerk blijven verwarmen. Dat was vorige winter anders, toen we de deuren van de Dorpskerk moesten sluiten en kerkten in De Sprankel. Deze winter is iedereen weer welkom in een warme Dorpskerk.
Maar nog belangrijker is dat we een kerk met een warm hart voor de ander kunnen blijven.”

Bovenstaand artikel is ook opgenomen in Achterhoek Nieuws, editie Borculo-Ruurlo.
Zie: Actie kerkbalans van vitaal belang voor pg Ruurlo-Barchem.