Actie Kerkbalans 2024…

Datum: 31-01-2024  

Deze week gaan de lopers weer aan de slag om de enveloppen met toezeggingen voor de Actie kerkbalans 2024 bij de leden op te halen.
Veel leden hebben het hen al gemakkelijk gemaakt en hebben de envelop al bij de loper thuisgebracht. Dat scheelt weer een rondje voor de loper ;-).

Op woensdag 31 januari worden alle enveloppen weer door de lopers ingeleverd bij de werkgroep. Natuurlijk is dat ook een mooie gelegenheid om even een bakkie (met wat lekkers) te doen en bij te praten met anderen.

Grote “startmaaltijd”

Op zaterdag 13 januari is de Actie Kerkbalans in onze gemeente van start gegaan met een grote “startmaaltijd”. Alle vrijwilligers die bij de actie betrokken zijn, waren hiervoor uitgenodigd: lopers, inpakkers, makers van de folder en PR-berichten, onze hoffotograaf en natuurlijk de leden van de werkgroep.

Ook Rinus Dijkman (van ‘Tempelman’) – als voorzitter van de Kerkenraad – en onze predikant Anneke de Hoop hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven.

Het was een groot succes!
Meer dan 40 mensen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om zich te laten verrassen door de hapjes en drankjes die door Rita en Gerrie waren samengesteld. Het was een gezellige boel. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om kennis te maken met ‘nieuwe’ gezichten, of bij te praten met oude bekenden.

Voor herhaling vatbaar!