Kerkdienst in de Dorpskerk

Datum: 12-11-2023  Tijd: 10:00
Predikant: Pastor J. van Dop uit Barchem

Zondagse eredienst, u wordt van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor Kerk in Actie Werelddiaconaat (zie toelichting hieronder) en voor onze kerk.

Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie/thee of fris te gebruiken in de ontmoetingsruimte en met elkaar in gesprek te gaan.

De dienst is ook te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Bloemen en liturgie

Lees waar de bloemen in deze dienst naartoe gaan en de liturgie van deze dienst door dit document te openen: 2023-11-12 Bloemen en Liturgie 

Toelichting op de collecte

Libanon – Kansen voor jongeren in achterstandswijken

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid en geweld ontneemt jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet.

Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, examentraining, psychosociale hulp en vaktrainingen. Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal of airhockey.

Meer lezen: kerkinactie.nl/jongerenlibanon