Kerkdienst in de Dorpskerk

Datum: 25-06-2023  Tijd: 10:00
Predikant: drs. G. Zemmelink (Aalten)

U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst met ons te vieren.
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd; de eerste collecte is voor Kerk in Actie, wereld diaconaat, de tweede is voor onze eigen kerk.
Na de dienst is er gelegenheid een kopje koffie/thee of fris te drinken en met elkaar in gesprek te gaan.

 

Toelichting op de collecte

Kerk in Actie:

Seksueel misbruik van jongeren stoppen in Colombia

In Colombia komt nog veel seksueel misbruik voor, omdat mannen meer macht hebben dan vrouwen en veel Colombianen die rolverdeling normaal vinden. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico.

De organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik of dat dreigen te worden. Sociaal werkers gaan de straat op en bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft, kan terecht in hun opvanghuis. Medewerkers geven voorlichting op scholen en trainen ambtenaren, kerkleiders en docenten, zodat ze uitbuiting herkennen en weten hoe ze zich kunnen inzetten om dit te voorkomen. Met steun van Kerk in Actie kan Renacer 40 kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting beschermen en begeleiden.