Kerkdienst in de Dorpskerk

Zondagse eredienst, deze dienst staat in het teken van Dankdag voor Gewas en Arbeid.
U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst met ons te vieren en met ons te danken voor de oogst van deze zomer.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd, de 1e collecte is voor de Voedselbank Oost-Achterhoek, de 2e collecte … Lees meer