Kerkdienst in de Dorpskerk

Datum: 05-11-2023  Tijd: 10:00
Predikant: ds. W. Verschoor (Amersfoort)

Zondagse eredienst, deze dienst staat in het teken van Dankdag voor Gewas en Arbeid.
U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst met ons te vieren en met ons te danken voor de oogst van deze zomer.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd, de 1e collecte is voor de Voedselbank Oost-Achterhoek, de 2e collecte is voor de kerk.

Op zaterdag 4 november en voorafgaand aan deze dienst is het mogelijk om levensmiddelen en verzorgingsproducten in te leveren voor de voedselbank.
Meer informatie hierover leest u bij:
Inzameling voor de Voedselbank.

Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie/thee of fris te drinken in onze ontmoetingsruimte en met elkaar nog even na te praten.

De dienst is ook te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Bloemen en liturgie

Lees waar de bloemen in deze dienst naartoe gaan en de liturgie van deze dienst door dit document te openen: 2023-11-05 Bloemen en Liturgie 

Toelichting op de collectie

Voedselbank Oost-Achterhoek

De Voedselbank Oost-Achterhoek is in 2006 opgericht en werkt nauw samen met zoveel mogelijk instanties en kerken in de regio. Met name de maatschappelijke instellingen zijn hierbij van belang door hun contacten met de doelgroep van de voedselbank. Zij verwijzen mensen door die in aanmerking komen voor een pakket.

We verstrekken wekelijks (eind 2022) zo’n 500 voedselpakketten aan huishoudens die niet meer in staat zijn om zelf dagelijks voor voldoende eten te zorgen. Hiermee voeden we zo’n 1.100 monden, waarvan 400 kinderen. De pakketten worden samengesteld uit voedsel, dat ons gratis door bedrijven wordt verstrekt, omdat het niet meer via de reguliere afzetkanalen verkocht kan worden. Hierdoor voorkomen wij verspilling van goed voedsel en bestrijden wij de verborgen armoede. Het gaat hierbij altijd om een aanvulling op de eigen boodschappen en voor een bepaalde periode.