Kerkdienst in de Dorpskerk

Zondagse eredienst m.m.v. de Cantorij; het is eeuwigheidszondag, de dag waarop wij diegenen herdenken die ons dit afgelopen jaar ontvallen zijn. U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor Binnenlands Pastoraat, en voor onze kerk.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten … Lees meer